Jak jste možná již zaznamenali, hlavním důvodem nastartování nově zformované iniciativy Digitální bezpečnost a soukromí byla vnímaná potřeba upozornit prostřednictvím aktivity “Přichází rozvědka” na nebezpečí, skrývající se za možným přijetím novely Zákona o Vojenském zpravodajství.

Jsme si vědomi toho, že dalších kontroverzních aktivit aktuální vlády České republiky není málo a vnímáme problematiku námi kritizované novely Zákona o Vojenském zpravodajství i v tomto kontextu. Není to jen “ministerstvo pravdy” v rámci Ministerstva vnitra, další “děsivou” pravomocí je i blokování webových stránek, kde zákonodárci stanovili povinnosti a sankce, už ale nestanovili, jak těmto povinnostem mají dotčené organizace dostát a ty jsou nyní, na začátku roku 2017, kdy Zákon o hazardu vešel v platnost, v právní nejistotě kdy si na ně nějaký úředník došlápne. Je to i spousta dalších zákonů, které vytvářejí právní nejistotu a povětšinou se zaměřují především na povinnosti a postihy. Mnoho dalších podobných záležitostí, útočících na naše svobody, zmiňuje Seznam nesvobody a ať už s TOP09, která jej sestavila, sympatizujeme, nebo ne, faktem je, že tyto věci svobodě nepřidají a jejich prospěšnost je minimálně diskutabilní.

O občanech ČR se shromažďuje stále více informací, mmj. i prostřednictvím Elektronické evidence tržeb (EET), která shromažďuje informace o každé vystavené účtence, přestože pro výpočet daní by úplně postačil běžný souhrn plateb. Obecně vytváření databází dat s sebou nese riziko úniku takto soustředěných informací, případně jejich zneužití, ať už nelegálním průnikem (obvykle zvenku), nebo zneužitím přístupu legálního (obvykle zevnitř). Riziko zneužití legálního přístupu pak roste s možnou frustrací konkrétního zaměstnance, např. proto, že není dostatečně platově ohodnocen. Stoupá pak jeho motivace “si přivydělat”. V rámci férové argumentace je třeba zdůraznit, že podstatná je opravdu úroveň frustrace a ne nutně absolutní výše platu. Faktem však zůstává, že výše platového ohodnocení je jistě i pro členy tajné služby podstatným faktorem přímou úměrou ovlivňujícím kvalitu jejich života a z legálních tabulkových platů si příliš toho štěstí nekoupíte. Je pak velkou otázkou, jaké mechanismy jsou ze strany státu přípustné, aby mohl být reálně garantem bezpečnosti a svobody.

Masivní databáze dat, pokud tato data jsou dostatečně zajímavá, nedokáže ochránit ani americká vláda, což ukázaly opakované masivní úniky dat o amerických občanech z databáze The Office of Personnel Management, včetně dat o lidech s prověrkou na nejvyšší stupeň utajení! Během přijímacího procesu musí zaměstnanci s prověrkou na nejvyšší stupeň utajení uvést vše, čím by je někdo mohl potenciálně vydírat. Tyto vysoce citlivé a velmi nebezpečně zneužitelné záznamy o současných i bývalých státních zaměstnancích Spojených států s prověrkou na nejvyšší stupeň utajení se dostaly do rukou neznámému pachateli. Historická zkušenost ukazuje, že co zneužito býti mohlo, také obvykle zneužito bylo, ať už byl původní záměr jakýkoli.

Na novelu Zákona o Vojenském zpravodajství upozorňujeme především proto, že se v důsledku jedná o věc opravdu bezprecedentní. Pravomoci, které by schválením této novely VZ získala, by jim mohla závidět i StB co do šíře a hloubky toho, co budou moci shromažďovat nejen o konkrétních jedincích, ale plošně o nás všech. K takto bezprecedentnímu pokusu o omezení osobní svobody a soukromí jednoduše nelze mlčet!

Naše konkrétní výtky směřují k aktuálně v Poslanecké sněmovně projednávanému sněmovnímu tisku 931, který si může každý občan či návštěvník našich stránek rozvedka.cz prostudovat osobně “přímo u zdroje”. Protože se však jedná o aktualizaci několika souvisejích zákonů a v průběhu legislativního procesu jsou do něj zapracovávány pozměňovací návrhy, je součástí našeho webu i stránka s aktuálním zněním návrhu, kde jsme se jej pokusili prezentovat snad trochu přehlednější formou. Samozřejmě pokud věříte více originálním zdrojům ze stránek PSP, odkazy tam jsou.

Dnes už je skrývání obsahu možné skrze blokovací zákony, šmírování pak skrze zákony umožňující odposlechy, avšak v míře omezené jak administrativně, tak technicky. S nově navrhovaným zákonem o Vojenském zpravodajství pak padá, ve jménu ochrany před terorismem a kyberterorismem, omezení technické, ale prakticky i omezení administrativní. Přes snahu zákonodárců nějakou kontrolu nastavit, zůstává faktem, že tajná služba má dostat přístup k veškeré komunikaci a kontrolní orgány budou jen obtížně schopny zjistit případné zneužití zákonem legalizovaného šmírování. Zkušenosti ze zahraničí říkají, že plošné odposlouchávání obyvatelstva není ani tak cestou k bezpečnějšímu světu nebo efektivním nástrojem k zastavení terorismu, ale mnohem spíše mocenským nástrojem.

“Tvrzení, že lze omezovat právo na soukromí, protože nemáte co skrývat, je stejné, jako tvrdit, že lze omezovat svobodu projevu, protože nemáte co říci.”, říká jeden z nejzainteresovanějších, americký whistleblower Edward Snowden.

Zákon by v nově navrhované podobě umožnil plošný odposlech všech uživatelů internetu, navíc posvěcený vládou. Umožňoval by vytvářet obrovské databáze osobních a soukromých údajů a všeho co děláte. V podstatě na každého uživatele internetu pak lze mít “jeho složku” s informacemi, které proti Vám kdykoliv časem mohou být použity. A nemusíte zrovna chtít vstupovat do politiky, aby informace o Vás nasbírané byly použitelné pro Vaši manipulaci. Tajné služby o nás budou vědět věci, které bychom nechtěli říci ani svému partnerovi. Argument “nemám co skrývat” při tak plošném nasazení neobstojí, jelikož čím více informací je o Vás známo, tím je pravděpodobnější, že je lze poskládat tak, že budou podporovat teorii, že co skrývat máte. Ve světě tajných služeb je už dnes běžně známým pojmem tzv. LOVEINT, který se dá i běžnému obyvateli české kotliny vysvětlit pouhým připomenutím jména Nagyová.

“Musíme plánovat nejen pro bezpečí, ale také pro svobodu - přinejmenším proto, že jen svoboda může zajistit bezpečí.“ říká sir Karl Raimund Popper, filozof a profesor

Pro objasnění toho, v čem spatřujeme hlavní problémy navrhované novely, jsme vytvořili web https://prichazi.rozvedka.cz/, který Vám nabízíme k prostudování a případnému vyjádření podpory této naší snaze.

Prosím, nebuďte lhostejní k tomu, co se děje a bojujte za svá práva.

Pavel Růžička iniciativa Digitální bezpečnost a soukromí